Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Kan een onvergunde zonevreemde functiewijziging geregulariseerd worden?

Antwoord: Nee, door het stedenbouwkundig misdrijf is er geen sprake (meer) van een hoofdzakelijk vergund gebouw.

Vooreerst is voor iedere gehele of gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van een gebouw een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist (artikel 4.2.1, 6° VCRO).

Enerzijds is de functie van een gebouw omschreven als het feitelijke gebruik daarvan (artikel 1.1.2, 5° VCRO). Aangezien een decretale definitie ontbreekt, moet de ‘hoofdfunctie’ anderzijds als de voornaamste functie verstaan worden (RvVb 16 juni 2022, nr. A-2122-0848).

Om vervolgens voor vergunning in aanmerking te komen, is voor een zonevreemde functiewijziging ook nog vereist dat ze betrekking heeft op een hoofdzakelijk vergund gebouw (artikel 4.4.23 lid 1, 1°, c) VCRO). Om hoofdzakelijk vergund te zijn, is in ieder geval vereist dat ook de functie van het gebouw vergund (geacht) is (artikel 4.1.1, 7° VCRO).

Een regularisatie wordt echter niet anders beoordeeld en de overheid houdt geen rekening met de reeds doorgevoerde werken of handelingen (artikel 81 OVD; RvVb 27 juni 2017, nr. A-1617-0980).

Deze problematiek werd bovendien enkele jaren geleden in het Vlaams Parlement reeds aan voormalig minister voor Omgeving Schauvliege voorgelegd (Hand. Vl.Parl. 2014 – 2015, 14 oktober 2014, nr. 186). Doordat de functie van het gebouw niet vergund zou zijn, werd er reeds op gewezen dat een onvergunde zonevreemde functiewijziging het hoofdzakelijk vergund karakter, en dus de regularisatie van die functiewijziging, belemmert.

Ook de RvVb bevestigde dit alles tot slot nog zeer recent. Aangezien een reeds doorgevoerde (en onvergunde) functiewijziging een gebouw haar hoofdzakelijk vergund karakter ontneemt, is de functiewijziging niet regulariseerbaar (RvVb 16 juni 2022, nr. A-2122-0861).

Kortom: de zonevreemde functiewijziging neemt men best niet op de korrel.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Onze experten bezorgen u daarmee binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!