Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Welk gevolg geeft het CBS aan een melding van overdacht van een vergunning voor een IIOA (artikel 97 §1 OVB)?

Antwoord: Geen. De melding is een verplichting van de exploitant aan wie de vergunning wordt overgedragen, maar vereist geen verdere handeling door het CBS.

Het Mozaïkbesluit van 11 september 2020 heft artikel 97 §2 OVB en aldus de verplichte actualisatie van de vergunningstoestand namelijk op.

De melding zelf moet wel nog steeds gebeuren door de exploitant aan wie de IIOA wordt overgedragen. Dit moet voorafgaand aan de overdracht van de exploitatie (artikel 97  §1 OVB). Een navolgende actualisatie door het CBS is evenwel niet meer vereist sinds 23 oktober 2020.

De ‘melding’ is te onderscheiden van de meldingsprocedure in artikel 109 e.v. OVD. Er is dus ook geen aktename van de melding vereist.

Let op: Artikel 97 OVB is niet van toepassing op een gedeeltelijke overdracht van de exploitatie. Een gedeeltelijke overdracht van de exploitatie of het splitsen van een IIOA wordt namelijk beschouwd als een verandering van een IIOA en is vergunningsplichtig (artikel 5.1.1, 12° d)  DABM en artikel 11 ev. OVB).

Een uitgebreide toelichting staat in de thematische verdieping Overdracht van een omgevingsvergunning in Schulinck Omgevingsrecht.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!