Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Moet de gemeente een arrest van de RvVb bekendmaken?

Nee. De wetgeving voorziet geen verdere bekendmakingsplicht voor de gemeente voor arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De zittingen van de RvVb zijn openbaar en alle arresten worden online gepubliceerd (artikel 46 DBRC-decreet). Zodra de rechter een uitspraak heeft gedaan, betekent de griffier een afschrift van het arrest aan de partijen en het CBS van het ambtsgebied waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft (artikel 91 Procedurebesluit).

Wel moet het lokaal bestuur elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot verleende vergunningen opnemen in het vergunningenregister (artikel 5.1.2 §1 5° VCRO). Dat  vergunningenregister is een gemeentelijk gegevensbestand. Het lokaal bestuur houdt daarin voor zijn grondgebied de perceelsgebonden informatie bij inzake de ruimtelijke ordening (artikel 5.2.1, §1 VCRO). Dat kan gaan om de kadastrale nummers, huisnummers en straatnamen, maar ook bijvoorbeeld dus arresten zoals die van de RvVb.

Wist u dat?

Heeft u een vraag over de draagwijdte over een arrest van de RvVb? Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!