Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Moet de aanvrager van een verkaveling de eigenaar zijn van de aanvraagpercelen?

Nee, in principe moet die geen eigenaar zijn. Wel zijn er dossiersamenstellingsregels die vereisen dat je ofwel eigenaar bent ofwel over een volmacht van de eigenaar beschikt (Bijlage 3 OVB).

Een omgevingsvergunning heeft in principe een zakelijk karakter en wordt dus verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten (artikel 78 OVD). Een omgevingsvergunning is dus niet verbonden aan de persoon, maar aan het voorwerp ervan (RvVb 12 juni 2018, nr. A/1718/0990).

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden wordt daarentegen wel ingediend aan de hand van Bijlage 3 OVB en de daarin aangeduide addenda uit de addendabiliotheek (artikel 15 §2 OVB).

Bijlage 3 OVB sluit in dat geval af met volgende verklaring:

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn ingevuld. Ik verklaar dat ik eigenaar ben van de in de aanvraag begrepen gronden, of door alle eigenaars van de in de aanvraag begrepen gronden gemachtigd ben om deze aanvraag in te dienen.” [eigen accentuering]

In principe is dan ook voor de dossiersamenstelling, en dus de volledigheid van de vergunningsaanvraag, vereist dat de vergunningsaanvrager hetzij eigenaar van de te verkavelen gronden is, hetzij door de eigenaar(s) gemachtigd is. Een volmacht moet in principe niet worden toegevoegd, maar ze moet in essentie wel verleend zijn, gelet op voormelde verklaring.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!