Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan een melding voor zorgwonen om in de toekomst een hulpbehoevende ouder te laten inwonen?

Antwoord: Nee, de hulpbehoevendheid moet al aanwezig zijn bij de melding voor zorgwonen. De melding kan niet met het oog op de toekomst (artikel 4.1.1, 18° en artikel 4.2.4 VCRO en RvVb 27 oktober 2015, nr. A/1516/0156)

Een melding voor de creatie van een zorgwoning kan pas wanneer voldaan aan de voorwaarden in artikel 4.2.4 VCRO. Daarbij wordt verwezen naar de definitie zorgwonen in artikel 4.1.1, 18° VCRO. Uit de definitie van zorgwonen volgt namelijk dat de hulpbevoevendheid al aanwezig moet zijn voor er sprake kan zijn van zorgwonen.

De melding kan en mag dus geen speculatie zijn voor een op een onzeker tijdstip in de toekomst te realiseren gebeuren Een melding voorafgaandelijk aan de hulpbehoevendheid is dus niet mogelijk. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat de hulpbehoevendheid of de zorgbehoevende situatie al aanwezig moet zijn (RvVb 27 oktober 2015, nr. A/1516/0156).

De gemeente kan steeds controleren of de personen voldoen aan de voorwaarden.

Goed om te weten: Het eindigen van een zorgsituatie is eveneens meldingplichtig (artikel 4.2.4 lid 2 VCRO).

Alles over de melding voor de creatie van een zorgwoning vinden onze klanten op deze pagina in Schulinck Omgevingsrecht.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!