Vraag: Mag de gemeente de plannen van de architect publiceren op het Omgevingsloket?

Antwoord:

Neen, niet wanneer de plannen genieten van auteursrechtelijke bescherming (artikel XI.165 WER).

Het Bestuursdecreet bepaalt geen uitzondering op de openbaarheid m.b.t. het auteursrecht (artikel II.33 tot II.39 Bestuursdecreet), maar het Wetboek Economisch Recht (WER) of de inmiddels oude Auteurswet wel.

Zo is op grond van artikel XI.165 Wetboek Economisch Recht (WER) (oud artikel 1 Auteurswet) de toestemming van de auteur-architect vereist om bouwplannen te kopiëren en te publiceren, zoals op het Omgevingsloket.

De gemeente kan bij een openbaar onderzoek dus niet zomaar de plannen van de architect op het Omgevingsloket publiek toegankelijk maken.

Plannen genieten pas van de auteursrechtelijke bescherming indien ze van oorspronkelijkheid getuigen, wat inhoudt dat ze de persoonlijke stempel dragen van de auteur. Die bescherming ontstaat van rechtswege (automatisch) wat betekent dat het geen uitdrukkelijke vraag van de architect vereist.

Nuance: Het liggingsplan, het omgevingsplan, het inplantingsplan bestaande toestand en het terreinprofiel bestaande toestand getuigen, volgens de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur, niet van de voor auteursrechtelijke bescherming vereiste oorspronkelijkheid. Deze plannen zijn namelijk niet meer dan een beschrijving van een reeds vooraf bestaande toestand en zijn dus geen eigen, oorspronkelijke schepping van de auteur- architect (OVB/2020/177).

De gemeente kan evenwel inzage verlenen in de auteursrechtelijk beschermde plannen op grond van het WER en het Bestuursdecreet.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!