Vraag: Kan iemand verzaken aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen?

Antwoord:

Ja, maar de verzaking of afstand wordt niet vermoed en moet blijken uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn.

Uit meerdere arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen volgt dat verzaking of afstand van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen mogelijk is (RvVb 15 oktober 2020, nr. A/2021/0168, RvVb 24 september 2020, nr. A/2021/0079, RvVb 16 april 2019, nr. A/1819/0894, RvVb 29 augustus 2017, nr. A/1617/1186).
Evenwel wordt de verzaking niet vermoed. Een nieuwe of tweede identieke omgevingsvergunningsaanvraag houdt dus niet automatisch een verzaking in. Een uitdrukkelijke wilsuiting of een schriftelijke verklaring van afstand door de houder van de omgevingsvergunning is vereist.

Volgens een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 24 september 2020 volstond een verklaring in een strafprocedure als een uitdrukkelijke wilsuiting: “Hun verklaring in deze strafprocedure dat zij de bestreden beslissing niet langer benaarstigen, en de uitvoering van de herstelvorderingen door het herstel van de aanpalende meergezinswoningen in hun oorspronkelijke staat, als afzonderlijke eengezinswoningen, zoals bevestigd in het vonnis van 26 mei 2020, kan niet anders worden begrepen dan dat de aanvragers verzaken aan deze vergunning.”

Ook het strijdig uitvoeren van de werken volgens de omgevingsvergunning beschouwde de Raad als een verzaking (RvVb 29 maart 2016, nr. A/1516/0874).

In tegen stelling tot de afstand van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelen, bestaan er specifieke voorwaarden voor de afstand van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (artikel 104 Omgevingsvergunningendecreet).

Meer hierover vindt u in onze thematische verdieping.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!