Kan het advies van het CBS bij notariële splitsing de verdeling tegenhouden?

Antwoord: Nee. Het advies is louter informatief 

Artikel 5.2.2 VCRO regelt de verdeling van een (on)bebouwd onroerend goed waarvoor geen vergunningsplicht voor verkavelen geldt. Het gaat hier om een eenvoudige notariële splitsing.

Bij zulke notariële splitsing rust er een informatieplicht op de instrumenterende notaris. Hij maakt de info over bij aangetekende brief. Dit gebeurt 20 dagen voor de datum van openbare verkoop of ondertekening van de akte. De notaris geeft daarbij:

  • het plan van de verdeling
  • een attest dat de aard van de akte en de bestemming van de kavels nader beschrijft

Het CBS kan daarna eventueel als inlichting opmerkingen maken. Die opmerkingen moeten dan in de akte vermeld. Ook moet de akte vermelden dat er geen omgevingsvergunning is voor de verdeling. Eveneens bevat de akte de mededeling dat er geen zekerheid bestaat over de bebouwbaarheid van de gronden.

De notaris neemt bovendien een verwijzing naar artikel 4.2.1 VCRO op in de akte. De onderhandse akten waarin die verrichtingen worden vastgelegd, bevatten dezelfde vermeldingen.

Het CBS kan de voorgenomen verdeling dus niet tegenhouden. Het advies beperkt zich immers tot het geven van opmerkingen als inlichting. Dit volgt uit de letterlijke bewoording van de VCRO.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Onze experten bezorgen u daarmee binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!