Vraag: Kan een vergunning verleend worden voor de sloop van twee bijgebouwen die ondergebracht worden in één nieuw volume op grond van artikel 4.4.18 VCRO?

Antwoord: 

Neen, de regeling voor zonevreemde constructies is een afwijkende regeling en moet daarom strikt geïnterpreteerd worden.

Vermits er één geheel nieuw volume gecreëerd wordt zal de herbouw van het ene bijgebouw aan het andere bijgebouw ook neerkomen op een uitbreiding van dat laatste bijgebouw. Het volstaat dan ook niet om dergelijke aanvraag enkel te toetsen aan de voorwaarden voor herbouw op een gewijzigde plaats van zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw (artikel 4.4.18 VCRO). De aanvraag moet ook voldoen aan de (strenge) voorwaarden voor een uitbreiding van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw in artikel 4.4.19 VCRO. (RvVb 17 april 2018, nr. RvVb/A/1718/0743).

Bijgevolg is ook vereist dat de betrokken inplanting noodzakelijk is omwille van:

  • milieuvoorwaarden;
  • gezondheidsredenen;
  • maatregelen opgelegd door de sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader de arbeidsinspectie;
  • de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, de dierengezondheid of het dierenwelzijn;
  • infrastructurele behoeften als gevolg van de uitbreiding van de werking van erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstellingen, van een erkende jeugdvereniging of van een erkend jeugdverblijfcentrum (artikel 4.4.19 § 1 lid 1 VCRO).

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!