Vraag: Mag iemand een handeling vrijgesteld van vergunningsplicht uitvoeren wanneer de handeling strijdig is met de voorschriften van het gewestplan?

Antwoord: Ja, handelingen vrijgesteld van vergunningsplicht worden beschouwd niet strijdig te zijn met de voorschriften van het gewestplan, op voorwaarde dat de aanwezige gebouwen of constructies op het perceel hoofdzakelijk vergund zijn (artikel 4.4.1 §3 lid 1 VCRO).

Stedenbouwkundige handelingen zijn namelijk vrijgesteld van vergunningsplicht wanneer deze voldoen aan de:

  1. de omschrijving van een vrijgestelde handeling in het Vrijstelingsbesluit
  2. de algemene toepassingsvoorwaarden van het Vrijstellingsbesluit
  3. de bijzondere voorwaarden van een specifieke vrijgestelde handeling

Zo mogen de stedenbouwkundige handelingen o.a. niet strijdig zijn met de voorschriften van een (artikel 1.4 Vrijstellingsbesluit):

De gemeenteraad kan wel in een stedenbouwkundige verordening een lijst kan vastleggen met welke (delen van) BPA’s, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en minder dan 15 jaar oude verkavelingen de vrijstellingen primeren boven de strengere voorschriften.

De vrijstellingen zullen evenwel alleen primeren boven de voorschriften wanneer de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn (artikel 4.4.1 §3 lid 2 VCRO).

Besluit: Op voorwaarde dat de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn, worden de vrijgestelde handelingen dus  beschouwd niet strijdig te zijn met voorschriften van (artikel 4.4.1 §3 lid 1 VCRO).

  • het gewestplan
  • algemene plannen van aanleg (APA’s)
  • gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • meer dan 15 jaar oude verkavelingen

Meer informatie hierover vindt u in de thematische verdieping van Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!