Vraag van de week: Kan een gemeente beroep doen op verkrijgende verjaring door langdurig gebruik van een private weg door het publiek?

Antwoord: Neen, het 30-jarige gebruik van een private weg door burgers is wel voldoende voor het verkrijgen van een publieke erfdienstbaarheid van overgang/doorgang (artikel 13 § 1 t.e.m. 3 Gemeentewegendecreet), maar het is onvoldoende voor de kosteloze inlijving van de wegbedding in het openbaar domein (artikel 13 § 5 Gemeentewegendecreet).

Verkrijgende verjaring van de eigendom van de wegbedding ten voordele van de gemeente impliceert dat de gemeente m.b.t. de private wegbedding al dertig jaar bezitshandelingen heeft gesteld waaruit de wil van de gemeente om eigenaar te worden van de wegbedding duidelijk tot uiting komt (artikel 13 § 5 Gemeentewegendecreet).

Materieel en moreel bestanddeel

Het bezit moet een ‘materieel’ en een ‘moreel of subjectief’ bestanddeel omvatten, d.w.z. dat de gemeente én materiële daden van bezit moet stellen én daarbij optreden vanuit de wil om zich als een eigenaar te gedragen. Materiële bezitsdaden zijn o.a. het aanbrengen van een duurzame verharding, openbare verlichting… of systematisch onderhoud van de weg met aanhorigheden, in tegenstelling tot het aanbrengen van straatnaambordjes (Parlementaire Stukken, 2018-2019, nr. 1847/1, 24). Het moreel of subjectief bestanddeel, de intentie om als eigenaar te bezitten, wordt vermoed, indien het materieel element bewezen is (artikel 2230 BW).

Het bezit moet ook ‘voortdurend’ zijn. Het bezit is onderbroken als het leemten vertoont in de tijd (Parlementaire Stukken, 2018-2019, nr. 1847/1, 24). Wanneer een gemeente bijvoorbeeld louter eenmalig de verharding van een private weg herstelt waarop beperkt een publiek gebruik gedoogd wordt, dan is er geen sprake van een niet-onderbroken bezit.

In een andere vraag van de week leest u of een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen in kader van een vergunningsaanvraag gemotiveerd moet worden.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!