Kan de overheid in administratief beroep een onvolledig dossier herstellen?

Ja, de overheid kan in administratief beroep iedere onregelmatigheid herstellen, ook inzake volledigheid- en ontvankelijkheid. 

Sinds de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet beschikt de vergunningverlenende overheid over de administratieve lus (artikel 13 OVD). Hiermee kan ze regelmatigheden herstellen die tot de onwettigheid van een beslissing leiden.

Hoewel ruim geformuleerd, interpreteerde de rechtspraak deze herstelmogelijkheid streng. Zo oordeelde de Raad meermaals dat het niet aan de overheid in administratief beroep toekomt om het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek van de aanvraag over te doen. Evenmin was het haar toegestaan om onregelmatigheden daarin (= onvolledigheden) te herstellen (RvVb 23 maart 2023, nr. RvVb-A-2223-0678; RvVb 7 juli 2022, nr. A-2122-0967 resp. RvVb 4 augustus 2022, nr. A-2122-1043).

Maar de decreetgever grijpt hierop in. Naast vernieuwingen inzake stikstof, sleutelt het Stikstofdecreet namelijk aan de administratieve lus en het wijzigingsverzoek bij de beroepsoverheid. Het OVD schrijft nu uitdrukkelijk voor dat de beroepsoverheid ook onregelmatigheden van de overheid in eerste aanleg kan herstellen (artikel 13 lid 1 OVD). Ze kan ook de ontvankelijkheid en volledigheid van het aanvraagdossier opnieuw
beoordelen en vragen dan wel toelaten om onvolledigheden te herstellen (artikel 63 OVD). Zie ook Parl. St. Vl. Parl. 2022-23, nr. 1801/1, 59.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!