Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: kan de gemeente de initiatiefnemer van een kleinschalig woningbouwproject in een drukke woonwijk verplichten om een MOBER op te maken?

Antwoord: Ja, de vergunningverlenende overheid kan altijd aan de initiatiefnemer vragen of eisen om een MOBER op te maken.

Mobiliteitsstudie

Bij bepaalde projecten is het nodig om de mobiliteitseffecten in kaart te brengen (bv. parkings, haalbaarheid, locatie, signalisatie en bewegwijzering). Op die manier kan men zich voorbereiden op de negatieve gevolgen van een project. Er bestaan 3 mogelijkheden om mobiliteitseffecten te beoordelen:

Een MOBER geeft inzicht in de verkeersimpact van het project of plan en formuleert een aantal conclusies en aanbevelingen.

De addendabibliotheek bij het Omgevingsvergunningsbesluit bepaaltwanneer een MOBER moet worden opgemaakt. Hierin worden bepaalde ondergrenzen weergegeven (Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER Deel 1 p. 13):

Functie Ondergrens
Woonfunctie 250 woongelegenheden
Handel, horeca, kantoren en diensten 7.500 m3 bvo
Industrie, KMO en ambacht 15.000 m3 bvo
Parkeerplaatsen 200 parkeerplaatsen

 

Ter info

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een MOBER en een mobiliteitstoets. Dit schema licht het onderscheid toe.

Keuze overheid

De gemeente kan dus altijd vragen of eisen dat de initiatiefnemer een MOBER opmaakt. Dit is zelfs mogelijk wanneer het project kleiner is dan de wettelijke (onder)grenzen voor een MOBER.

Volgens het richtlijnenboek moet het dan wel gaan om 1 van de volgende situaties (Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER Deel 1 p. 13):

  • een geplande ingreep waar het al gaat om een zwaar belaste verkeersomgeving, of
  • een beperkte draagkracht van de omgeving, bv. een nieuwe activiteit in de buurt van een woongebied of natuurgebied

Het is wel aangeraden voor de gemeente om als vergunningverlenende overheid, (voorafgaand) contact op te nemen met de aanvrager. Op die manier kunnen eventuele onduidelijkheden uit de weg worden geruimd. Zo kan de weigering van een vergunningsaanvraag, als gevolg van een gebrek in het mobiliteitsdossier, voorkomen worden (Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER Deel 1 p. 19).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!