Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Kan de bevoegde overheid een vergunning verlenen als de archeologienota ontbreekt?

Nee, het ontbreken van de verplichte archeologienota is een weigeringsgrond (artikel 5.4.3 lid 3 OED en artikel 32 §5 OVD).

Artikel 5.4.1 en 5.4.2 OED sommen de gevallen op waarin een archeologienota opgesteld en gemeld moet worden.

De aanvrager kan de gemelde of archeologienota waarvan akte is genomen toevoegen aan de aanvraag. In het 1ste geval zal de aanvrager de archeologienota waarvan akte is genomen aan de bevoegde overheid moeten bezorgen voor het verstrijken van de beslissingstermijn. Zonder archeologienota waarvan akte is genomen moet de overheid de vergunning weigeren (artikel 5.4.3 lid 3 OED en artikel 32 §5 OVD).

Let wel: de overheid kan een onregelmatigheid die tot de vernietiging van de omgevingsvergunning leidt herstellen via de administratieve lus (artikel 13 OVD).

De beslissingstermijn wordt dan éénmalig en automatisch met 60 dagen verlengd (artikel 32 §2 OVD).

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!