Vraag: Is het verplaatsen van het buitenschrijnwerk van de achtergevel van de woning in de aangebouwde luifel een vergunningsplichtige uitbreiding van de woning?

Antwoord: Neen, het bouwvolume van een woning wordt bepaald door het bouwvolume van het hoofdgebouw en van de fysische aansluitende aanhorigheden. Anderzijds kan het plaatsen van ramen in de luifel een vrijgestelde handeling uitmaken (art 2.1, 2° Vrijstellingsbesluit).

Aangezien een aangebouwde open luifel een fysische aansluitende aanhorigheid van een woning uitmaakt, kan er geen sprake zijn van een uitbreiding (van het volume van de woning), aangezien deze aangebouwde luifel reeds een onderdeel uitmaakt van het volume van de woning.

Het plaatsen van ramen in de open luifel kan dan ook ressorteren onder art 2.1, 2° Vrijstellingsbesluit voor handelingen in, aan en bij een woning, omdat het plaatsen van ramen neerkomt op een “handeling zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken”. Het plaatsen van ramen gaat in beginsel niet neerkomen op een wijziging van het fysieke bouwvolume waardoor de vrijstelling wel kan gelden.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!