Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Is het plaatsen van een automaat voor voeding langs de openbare weg vergunningsplichtig?

Antwoord: Ja, in principe is hiervoor een omgevingsvergunning vereist. Bovendien is er dan een domeinvergunning nodig.

Het optrekken of plaatsen van een constructie vereist een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (artikel 4.2.1, 1° VCRO). De definitie van constructie is heel breed. Hierdoor kan men aannemen dat het plaatsen van een voedingsautomaat kan worden beschouwd als een vergunningsplichtige handeling (artikel 4.1.1, 3° VCRO).

De automaat kan mogelijk vrijgesteld zijn. Het kan bijvoorbeeld om een tijdelijke constructie gaan (artikel 7.2 Vrijstellingsbesluit). Dit op voorwaarde dat de automaat niet strijdig is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Zo is een (brood)automaat in woongebied bijvoorbeeld planologisch verenigbaar (RvVb 12 februari 2019, nr. A-1819-0615).

De eventuele omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter (artikel 78 §1 OVD). Op burgerlijk vlak zal de aanvrager voor het gebruik van het openbaar domein een domeinvergunning nodig hebben. Dit gebruik moet wel verenigbaar zijn met de openbare bestemming (artikel 3.45 BW).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!