Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Is het aanleggen van een veedrinkpoel in agrarisch gebied vergunningsplichtig?

Antwoord: Ja, het kan een vergunningsplichtige reliëfwijziging zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan deze handeling ook vrijgesteld zijn van vergunning.

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen het reliëf van de bodem wijzigen (artikel 4.2.1, 4° VCRO). Deze wijziging gebeurt door een aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping van de bodem. De vergunningsplicht geldt op voorwaarde dat:

De aanleg van een veedrinkpoel kan dus vergunningsplichtig zijn. Onder bepaalde omstandigheden is deze wel vrijgesteld van de vergunningsplicht. Hiervoor moet de handeling de algemene toepassingsvoorwaarden van het Vrijstellingsbesluit respecteren (artikelen 1.2 ­­– 1.6.Vrijstellingsbesluit).

Een omgevingsvergunning is dan niet nodig voor het alleen door uitgraving aanleggen van een veedrinkpoel van maximaal 100 m2 (artikel 6.3 Vrijstellingsbesluit).

Deze vrijstelling beperkt zich dus tot de uitgraving alleen. Wanneer de aanvrager betonnen zijkanten plaatst geldt deze vrijstelling niet. Ook wanneer ze de zijkanten met zeilen of plastic folie verstevigt geldt deze vrijstelling niet (Verslag Wijzigingsbesluit 15 juli 2016). In dat geval lijkt een vergunning voor het plaatsen van een constructie nodig (artikel 4.2.1, 1° VCRO).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!