Vraag : Is het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een woning een uitbreiding?

Antwoord: Nee, het aanbrengen van isolatie is geen uitbreiding van het bestaande bouwvolume, mits de aangebrachte isolatie aan de buitenzijde maximaal 26cm bedraagt (art 4.4.1, 12°VCRO)

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning een constructie uitbreiden (artikel 4.2.1, 1° VCRO). Het aanbrengen van isolatie tot ten hoogste 26 cm wordt evenwel niet beschouwd als het uitbreiden van het bouwvolume, maar als aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume (artikel 4.1.1, 12° VCRO).

Oorspronkelijk ging het slechts om gevelisolatie en niet om bijvoorbeeld dakisolatie, omdat het bouwvolume en de nokhoogte kunnen toenemen bij dakisolatie. Om het isoleren aan de buitenzijde van een woning (ook zonevreemd) mogelijk te maken, werd het woord “gevelisolatie” vervangen door “isolatie”. Het decreet van 26 april 2019 zorgde ervoor dat niet alleen het aanbrengen van gevelisolatie, maar alle isolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 cm beschouwd wordt als aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume. Op die manier werd verduidelijkt dat ook bijvoorbeeld dakisolatie aan de buitenzijde van de woning mogelijk is binnen de maximale dikte van 26 cm (Parl.st. VI. Parl. 2018-2019, nr. 1875/1, p.74).

Het aanbrengen van isolatie aan de buitenkant van een woning van maximum 26 centimeter is steeds vergunningsplichtig. Door het aanbrengen van isolatie aan de buitenkant van de woning wordt immers het fysieke bouwvolume gewijzigd waardoor artikel 2.1, 2° Vrijstellingenbesluit niet van toepassing is. Met het fysiek bouwvolume wordt, in tegenstelling tot de definitie van het bestaande bouwvolume in artikel 4.1.1, 2° en 12° VCRO niet het mathematische bouwvolume bedoeld, maar wel het werkelijk, fysiek aanwezige bouwvolume.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!