Vraag van de week: Is de gemeente verplicht asbestafval op te halen aan huis?

Antwoord:

De gemeente is niet wettelijk verplicht vast of hechtgebonden asbestmaterialen (terug te vinden in bv. golfplaten, dakleien en schoorstenen…) op te halen. In heel wat gemeenten, meestal binnen een intercommunale, is het evenwel mogelijk om asbestplatenzakken of big bag containers aan huis te laten ophalen. Op een afgesproken dag zal de ophaling dan door een geregistreerde asbestverzamelaar gebeuren aan de openbare weg. Het is hierbij belangrijk tijdig na te gaan of een inname openbaar domein moet worden aangevraagd bij de gemeente, gezien de ophaalfirma niet op privéterrein komt.

De zakken of containers, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen, kan de burger meestal via het recyclagepark of de gemeentedienst voordelig aankopen of bestellen. Uiteraard staat het de burger ook vrij om zelf het vast of hechtgebonden asbestafval naar het recyclagepark te brengen. Merk wel op dat los, ongebonden of niet-hechtgebonden asbest enkel mag verwijderd worden door een erkende asbest verwijderaar en dus niet zal kunnen worden opgehaald bij particulieren.

Goed om te weten is dat lokale besturen ondersteuning kunnen bieden bij het veilig en correct (laten) verwijderen en ophalen van asbest via eigen middelen, maar ook hiervoor subsidies kunnen krijgen van de OVAM in het kader van een project op maat. Georganiseerde asbestophaling brengt bovendien niet alleen voordelen mee voor de gezondheid, maar zorgt er ook voor dat de kans op milieuovertredingen (bv. het niet correct verwijderen van asbest of het achterlaten van asbestafval) verkleint.

Bronnen OVAM:

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!