Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Heeft het ontbreken van de VEN-toets een invloed op de vergunningsaanvraag?

Antwoord: Ja, de aanvraag is onvolledig bij het ontbreken van de VEN-toets. 

De bevoegde overheid mag geen vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken (artikel 26bis § 1 lid 1 Natuurdecreet). Het beoordelingscriterium is de VEN-toets of ‘verscherpte natuurtoets‘.

Het ontbreken van de VEN-toets volgt dezelfde logica als de passende beoordeling. De aanvraag is onvolledig als de passende beoordeling of de VEN-toets ontbreekt. De aanvrager kan de onvolledigheid tijdens het V&O onderzoek rechtzetten (artikel 19 lid 2 OVD en artikel 38 lid 2 OVD).

Let wel: de passende beoordeling en VEN-toets hebben elk een eigen toepassingsgebied.

Het is vaste rechtspraak dat het rechtzetten van zulke gebreken in graad van administratief beroep niet (meer) kan (zie bv. RvVb 4 augustus 2022, nr. A-2122-1043).

Belangrijk hierbij is wel dat dit in eerste administratieve aanleg nog wél kan ((RvVb 12 januari 2023, nr. A-2223-0402 en RvVb 19 januari 2023, nr. A-2223-0458)). Het herstellen van een onvolledige aanvraag is mogelijk in eerste administratieve aanleg. Dit met toepassing van de administratieve lus.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!