Vraag: Heeft een verbalisant ruimtelijke ordening voor het vaststellen van een misdrijf toegang tot een gebouw?

Antwoord: Ja, maar voor een huiszoeking is een machtiging nodig van de politierechter  (artikel 6.2.4 VCRO).

Een verbalisant ruimtelijke ordening heeft toegang tot de bouwplaats en de gebouwen voor alle nodige opsporingen en vaststellingen (artikel 6.2.4 VCRO).

Dit kan zonder voorafgaande verwittiging.

  • Bijvoorbeeld in het kader van een proactieve controle.

Als de opsporing en vaststelling de kenmerken dragen van een huiszoeking, heeft de verbalisant wel een machtiging nodig van de politierechter (artikel 6.2.4 lid 3 VCRO). De verbalisant kan hierover de griffie van de bevoegde politierechtbank contacteren.

Meer over het toezichtsrecht van de verbalisant ruimtelijke ordening staat op deze pagina in Schulinck Omgevingsrecht.

Deze machtiging is niet nodig wanneer de bewoner aanwezig is en vrijwillig toegang verschaft. Een schriftelijke toestemming ter plaatse laten ondertekenen door de bewoner is vereist zodat hierover bij eventuele rechterlijke of bestuurlijke maatregelen geen discussie kan bestaan.

Tip: Wij raden de gemeentelijke verbalisanten ruimtelijke ordening dan ook aan bij elk plaatsbezoek enkele sjablonen “Schriftelijke toestemming” bij de hand te hebben.

Iets anders is het voor de gewestelijke verbalisant ruimtelijke ordening bij heterdaad (artikel 41 Sv.). De gewestelijke verbalisanten ruimtelijke ordening kunnen namelijk de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie, zijnde hulpofficier van de procureur des Konings, verkrijgen (artikel 6.2.5/1 § 2 VCRO). Dit betekent dat deze verbalisanten, bij heterdaad, zonder machtiging van de politierechter kunnen overgaan tot huiszoeking.

Opgelet: De toezichtsrechten van de toezichthouder milieuhandhaving verschillen van deze van de verbalisant ruimtelijke ordening. Een ambtenaar of personeelslid die beide hoedanigheden bekleedt, moet dus waakzaam blijven met welke pet hij ter plaatse gaat.

Meer over het recht van toegang van de toezichthouder milieuhandhaving staat op deze pagina in Schulinck Omgevingsrecht. 

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!