Heeft de afstandsvoorwaarde voor een hobbystal in agrarisch gebied betrekking op de eigen woning?

Ja. De voorwaarden in artikel 4.4.8/2 VCRO vereisen een strikte interpretatie. Zo wordt de hobbystal volledig opgericht binnen een straal van 50 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning van de vergunningsaanvrager. Dit betekent dat niet elke woning binnen een straal van 50 meter volstaat.

Of de eigen woning al dan niet op hetzelfde perceel als de hobbystal staat, is daarbij irrelevant, omdat de indeling in kadastrale percelen historisch is gegroeid en louter een fiscale verdeling van eigendommen betreft.

Dit alles volgt uit het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 22 oktober 2019 en een daaropvolgende parlementaire vraag aan minister Demir op 13 december 2019. (RvVb 22 oktober 2019, nr. RvVb.A/1920/0208 en Vr. en Antw. Vl.Parl., Vr. nr. 194, 13 december 2019 (L. CEYSSENS, antw. Z. DEMIR)

In een andere vraag van de week leest u of een bestaand gebouw meerdere hoofdfuncties kan hebben.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!