Ja, het bouwverbod voor de rooilijn geldt voor alle constructies, ondergronds of niet (artikel 4.3.8 §1 VCRO).

Je kan geen vergunning verlenen voor het (ver/her)bouwen of uitbreiden van een constructie op een stuk grond waarover een rooilijn (zowel gemeentelijke als gewestelijke) of een achteruitbouwstrook loopt.  Op dit bouwverbod gelden wel enkele uitzonderingen (artikel 4.3.8 § 1 lid 1 VCRO):

Voor de toepassing van het bouwverbod speelt het geen rol of de constructie bovengronds of ondergronds is.

Voor wat betreft de vrije stroken langs de autosnelwegen gelden extra uitzonderingen, zoals de aanleg van ondergrondse nutsleidingen (zie Besluit vrije stroken langs autosnelwegen)

Ook staat het verbod op vergunningen los van de vrijgestelde handelingen. Zo zijn gebruikelijke ondergrondse constructies bij woningen bijvoorbeeld niet vergunningsplichtig.

Wist u dat?

Meer informatie over het bouwverbod binnen de rooilijn, of andere zaken in het omgevingsrecht vindt u bij Schulinck Omgevingsrecht. Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!