Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Geldt de vereenvoudigde vergunningsprocedure ook voor een beperkte verandering aan een stedenbouwkundig project?

Nee, de VVP geldt wel voor een beperkte verandering aan een project dat uitsluitend gaat over de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. 

Artikel 17 §1 OVD onderscheidt 2 procedures voor het verlenen van een omgevingsvergunning:

Bij een beperkte verandering aan een vergund project kan het bestuur de vereenvoudigde procedure toepassen (artikel 17 §2, 1° OVD). Artikel 11 1°, a) OVB verduidelijkt dat het daarbij om een beperkte verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit gaat. Daarnaast bepaalt artikel 12 OVB de voorwaarden om van een beperkte verandering te kunnen spreken.

Voor een project dat uitsluitend gaat over stedenbouwkundige handelingen kan het bestuur dus geen beroep doen op artikel 17 § 2, 1° OVD (RvVb 14 maart 2024, nr. A-2324-0534).

Meer over het toepassingsgebied van de VVP en GVP vind je hier.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!