Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan het CBS zonder goedkeuring van de gemeenteraad een omgevingsvergunning verlenen voor het verharden van een nieuwe gemeenteweg?

Nee, het CBS moet de omgevingsvergunning bij niet-goedkeuring door de gemeenteraad weigeren (artikel 32 §6 OVD).

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich dan ook voorafgaand uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg (artikel 8 GWD en artikel 31 OVD).

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) is gebonden door deze beslissing van de gemeenteraad (artikel 32 § 6 OVD). Dit betekent dat het CBS:

  • een omgevingsvergunning pas kan verlenen als de gemeenteraad de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg goedkeurt
  • een aanvraag moet weigeren als de gemeenteraad de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg niet goedkeurt

Let op: Bij gebreke aan een tijdige gemeenteraadsbeslissing stelt het CBS zich trouwens bloot aan een eenmalige forfaitaire vergoeding van 5000 euro (artikel 32 §7 OVD). Het getuigt namelijk niet van behoorlijk bestuur als het CBS het dossier niet agendeert op de gemeenteraad. De aanvrager moet de vergoeding wel opeisen binnen 90 dagen na het verstrijken van de beslissingstermijn voor de omgevingsververgunning (Parlementaire Stukken, 2018-2019, nr. 1847/1, 46).

Alles over gemeentewegen en de geïntegreerde procedure vinden onze klanten in de thematische verdieping.

Wilt u meer weten over gemeentewegen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!