Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: is voor het planten van bomen een omgevingsvergunning nodig?

Antwoord: nee, alleen het kappen van bomen of het ontbossen is vergunningsplichtig.

Voor het aanplanten bomen (of het inzaaien van grassen) is in principe geen omgevingsvergunning nodig (RvVb 11 februari 2021, nr. A-2021-0631). Alleen voor het kappen van hoogstammige bomen of het ontbossen geldt de omgevingsvergunningsplicht (artikel 4.2.1, 2° en 3° VCRO).


Goed om te weten

Het kappen van bomen is maar vergunningsplichtig in zoverre de boom geen deel is van een bos. In dat geval zou namelijk worden ontbost, wat in principe verboden is (artikel 90bis Bosdecreet). Bovendien moet de boom op minstens 1 meter van op het maaiveld een stamomtrek hebben van 1 meter.


Let wel: dit staat los van de bosaanplanting in agrarisch gebied. Dit is vergunningsplichtig volgens het Veldwetboek (artikel 35bis §5 Veldwetboek). Deze regeling staat evenwel los van het de vergunningsplichten uit het Omgevingsvergunningsdecreet.

Deze regeling bevat zelf geen drempel voor wanneer de bebossingsvergunning is, maar verwijst wel naar artikel 3 Bosdecreet. Onder het Bosdecreet worden bijvoorbeeld fruitbomen of sieraanplantingen nooit als bos beschouwd (artikel 3 §3 Bosdecreet). Aangenomen kan dan ook worden dat bijvoorbeeld het aanplanten van fruitbomen in principe niet bebossingsvergunningsplichtig is.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten jou binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!