Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan de gemeente aan de aktename van een klasse 3 inrichting lasten verbinden?

Antwoord: Nee, lasten kunnen enkel in een omgevingsvergunning

Een last kan in principe (uitsluitend) worden opgelegd bij een omgevingsvergunningsbeslissing. (artikel 75 lid 1 OVD).

Lasten horen bovendien ter compensatie van (i) het voordeel dat de begunstigde van de omgevingsvergunning uit die vergunning haalt en (ii) de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen (Parl.St. Vl. Parl. 2008 – 2009, stuk 2011/1, 118 e.v.).

Bij de aktename van een melding kunnen daarentegen wel vergunningsvoorwaarden, met inbegrip van bijzondere milieuvoorwaarden, opgelegd worden (artikel 113 §1 lid 1 OVD).

Let op: de bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd met het oog op de bescherming van de mens en het milieu tegen de gevolgen van de exploitatie, maar mogen de melding niet onevenredig beperken of verbieden.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!