Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Kan de gemeente een kleinere hemelwaterput toestaan omdat er op het perceel niet genoeg plaats is?

Nee, de overheid mag in principe geen afwijkingen toestaan wegens projectspecifieke kenmerken.

De overheid kan bij de beoordeling van een aanvraag uitzonderingen op de Hemelwaterverordening toestaan (artikel 12 Hemelwaterverordening). De vergunningsaanvrager moet hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen.

Afwijken van de verplichtingen uit de Hemelwaterverordening kan alleen als dat verantwoord of noodzakelijk is om een van volgende redenen:

Projectspecifieke kenmerken, zoals plaatsgebrek, vallen dus niet onder de uitzonderingsmogelijkheden (RvVb 22 september 2022, nr. A-2223-0067).

Het technisch achtergronddocument voorziet bovendien enkele oplossingen die de aanvrager moet overwegen bij een plaatsgebrek, zoals:

  • het voorzien van een hemelwaterput binnen in het gebouw
  • het voorzien van een groendak op alle dakvlakken
  • het voorzien van een alternatieve hemelwaterput, zoals een bovengrondse put, een blaas of een retentiedak/waterdak.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!