Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Gelden de afstandsregels voor industriële landbouw ook ten aanzien van woongebied met landelijk karakter?

Antwoord: Nee, er gelden weliswaar afstandsregels in agrarisch gebied, maar die gelden niet ten aanzien van woongebied met landelijk karakter. 

In agrarisch gebied gelden volgens het gewestplan afstandsregels voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met een industrieel karakter of voor intensieve veeteelt.

Deze gebouwen moeten ingeplant op minstens:

Deze afstandsregels gelden echter niet als het gaat om een woongebied met landelijk karakter (artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit).

De verklaring voor deze uitzondering is dat de afstandsregel tot doel heeft om hinder van industriële of intensieve landbouw ten aanzien van woongebied te voorkomen. Dergelijke landbouwbedrijven kunnen immers geurhinder of visuele en stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor aanpalenden. In woongebied met landelijk karakter staan de bestemmingen wonen en agrarische activiteiten echter op gelijke voet. De noodzaak om afstand aan te houden, speelt in dat gebied dus minder.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!