Om de heropstart van de horeca in de coronacrisis een duwtje in de rug te geven zullen horeca-uitbaters geen omgevingsvergunning meer nodig hebben voor hun terrassen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir. De vrijstelling zou gelden tot 31 maart 2022, mits voldaan aan enkele strenge voorwaarden. Zo vervalt de omgevingsvergunning voor gesloten of overdekte terrassen of terrasconstructies bij bestaande horecazaken, indien:

  • de terrasconstructie binnen een straal van 30 meter van de horecazaak is opgericht;
  • de enige toegelaten verharding beperkt is tot terrasconstructie zelf en de toegang ertoe;
  • er geen ontbossing, wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen plaatsvindt.

Het is momenteel nog wachten op het advies van de Raad van State alvorens de principiële beslissing na het definitieve wijzigingsbesluit inwerking kan treden. De regeling geeft in elk geval wel al gesprekstof voor horeca-uitbaters en gemeenten om de mogelijkheden van een terrasuitbreiding in open lucht te bekijken. Hierbij zal onder meer aandacht moeten worden besteed aan de veiligheid van de terrasconstructies en de beperkingen van doorgang die dergelijke uitbreiding met zich meebrengt.

Bronnen: