In het stikstofarrest van 25 februari 2021 (nr. RvVb A/2021/0697) oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat enkel verwijzen naar de PAS niet volstaat om te voldoen aan de artikelen 26bis en 36ter Natuurdecreet.

Sinds het arrest heerst er rechtsonzekerheid in Vlaanderen voor o.a. veehouders en gascentrales. Een soortgelijke uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 in Nederland leidde tot een vergunningsstop van duizenden projecten. Toch denkt Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir dat het in Vlaanderen niet zover zal komen. Meer over de fameuze PAS-uitspraak van de Raad van State in Nederland vindt u hier.

De minister verklaarde dinsdag 2 maart 2021 op Radio 1 tegen de zomer een ontwerp stikstofplan klaar te willen hebben:

“Op dit moment worden heel wat scenario’s vastgelegd. Er wordt bekeken welke scenario’s in openbaar onderzoek moeten gaan en waar een milieueffectenrapport op moet komen. Dan kunnen we daarna binnen de regering bekijken welke maatregelen we zullen moeten nemen.”

“Voor mij is het zeer belangrijk dat de definitieve regels die we maken, dat die voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat die ook rechtszekerheid bieden, zowel aan ondernemingen in de industrie als aan landbouwbedrijven. Het gaat enerzijds over onze welvaart, onze economie, maar ook over de kwaliteit van onze natuur. We hebben 46 waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen en slechts 3 daarvan zijn in gunstige staat. De natuurrapporten in Vlaanderen zijn jaar na jaar altijd slecht. Dat is ook een uitdaging. Alle sectoren zullen hun steentje moeten bijdragen.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.