Schulinck Omgevingsrecht is een dienst van Wolters Kluwer en voorziet gemeentediensten van de juiste juridische informatie. Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft vinden in de Schulinck Omgevingsrecht databank het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal omgezet door juridische experts. We stellen ze graag aan u voor. Vandaag is het de beurt aan Sammy De Ridder, die uitlegt hoe hij de theorie van de wetgeving koppelt met de dagelijkse praktijk van de ambtenaren.

Welke functie heb jij binnen Wolters Kluwer, en hoe ben je op die stoel geraakt?

Sammy: “Ik ben op 16 maart aan de slag gegaan als (senior) vakredacteur om de Schulinck Omgevingsrechtdatabank mee vorm te geven. Als expert omgevingsrecht is mijn rol daarbij tweeledig. Enerzijds tracht ik de regelgeving en rechtspraak in deze materie op een heldere en toegankelijke wijze voor iedereen te ontsluiten, ook voor niet-juridische profielen. Anderzijds kan men bij mij ook terecht met specifieke vragen rond omgevingsrecht. Bij Schulinck blijven we steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Zo kunnen we de gemeenten dus steeds voorzien van de meest recente en correcte informatie.”

Welke relevante ervaring heb je meegebracht?

Sammy: “Ik ben opgeleid als master (toen nog licentiaat) in de rechten met een specialisatie in het bestuursrecht. Op professioneel vlak heb ik een eerder atypisch parcours doorlopen met één rode draad: de overheid. Ik ben mijn loopbaan gestart bij de Raad van State om uiteindelijk via de Universiteit Hasselt, de Stad Hasselt en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een thuis te vinden bij Schulinck. In deze rollen heb ik de nodige affiniteit gekregen met de leefwereld van ons doelpubliek: de gemeentelijke ambtenaren, al dan niet met een juridische achtergrond.”

Waarom heb je voor deze functie gekozen, en waarom heeft men jou hiervoor aangezocht?

Sammy: “Ik zeg altijd: elke jurist zijn/haar afwijking. Mijn afwijkingen zijn de opmaak van regelgeving en vergunningen (lacht). Dat is waarschijnlijk te wijten aan mijn eerste werkgever en de mensen die ik daar heb leren kennen. Al moet ik bekennen dat ik reeds tijdens mijn studies een bijzondere voorliefde had voor alles wat ruimtelijke ordening en milieurecht was (lacht). Die voorliefde samen met mijn professionele ervaring in de gemeentelijke administratie, stellen me in staat om een brug te slaan tussen de wetgeving en rechtspraak enerzijds en de leefwereld van de gemeentes anderzijds. En dat is voor vele ambtenaars vaak erg welkom.”

Heb je de gevolgen ondervonden van de Corona-crisis?

Sammy: “Mijn start bij Wolters Kluwer viel volledig samen met de start van de lockdown. Ik heb dus heel veel van mijn nieuwe collega’s nog niet in levende lijve ontmoet. Maar dat belet ons niet om al goed samen te werken. Wat het uitoefenen van mijn job inhoudelijk betreft heeft dat evenwel niet zo veel impact gehad.”

Zijn er andere actuele thema’s die jullie aandacht opeisen?

Sammy: “COVID-19 is alomtegenwoordig. Zo ook in het omgevingsrecht.  De Vlaamse regering heeft een aantal noodbesluiten genomen die veel lopende en nieuwe vergunningsaanvragen en beroepsprocedures in het omgevingsrecht hebben beïnvloed en ongetwijfeld ook een invloed hebben gehad op de werking van vele gemeenten. Gelukkig heeft de digitalisering een aantal jaren geleden ook zijn intrede gedaan in het omgevingsrecht. Daardoor vielen de gevolgen al bij al nog mee. Daarnaast volgen we ook steeds toekomstige regelgeving op, zoals bijvoorbeeld het Instrumentendecreet.

Dat decreet werd eind vorig jaar goedgekeurd door de Vlaamse regering met oog op indiening bij het Vlaamse parlement. Het zal niet alleen een aantal bestaande instrumenten in het omgevingsrecht harmoniseren maar ook een aantal volledig nieuwe instrumenten introduceren. De focus van het decreet ligt op vereenvoudiging, transparantie en gebruiksvriendelijkheid. Het verleden leert evenwel dat dit in de praktijk niet altijd even evident is. Om de invoering van nieuwe regelgeving zo vlot mogelijk te laten verlopen volgen we dergelijke initiatieven vanaf de start ervan mee op. Zo kunnen we gemeenten snel en correct informeren en desgevallend ook adviseren.”

Jij en je collega’s inspireren en informeren gemeenteambtenaren. Waar vind jij zelf informatie en inspiratie?

Sammy: “De eerste informatiebron is misschien wat ‘old school’, maar ik noem het liever een vaste waarde: het Belgisch Staatsblad. Daarnaast consulteer ik met vaste regelmaat ook de websites van diverse administratieve rechtscolleges en overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of van het departement omgeving. En dan nog tientallen nieuwsbrieven met allerlei vormen van ‘legal’ nieuws vanwege advocaten, juristen, ambtenarij … Er bestaat vandaag een grote verscheidenheid aan informatie verspreid over vaak zeer diverse kanalen (Twitter, LinkedIn, websites, gespecialiseerde tijdschriften, nieuwsbrieven, …). Al deze informatie filteren en de voor gemeenten relevante informatie “hapklaar” maken is wat mij betreft niet alleen een minimum. Het is bovendien ook iets wat ik met veel plezier doe.”

Welke passies heb je in je privé-leven?

Sammy: “In de eerste plaats mijn gezin. Ik ben vader van twee dynamische kids, Lander en Maité, en gehuwd met een fantastische echtgenote, Liesbeth. Mijn vrije tijd vul ik – naast ‘taxi papa’ spelen – met zetelen in de ouderraad,  het bestuur van de lokale afdeling van de gezinsbond en in de gemeentelijke cultuuradviesraad. Daarnaast doe ik nog een poging tot tennissen, padellen, boulderen, board-, card- en online gaming, genieten van goede whisky en wandelen. Ik ben met andere woorden graag bezig.”

Meer weten?

Bekijk deze pagina om het hele team te leren kennen, en met hen in contact te komen.

Volg onze bedrijfscompanypage op LinkedIn voor meer informatie

Als eerste op de hoogte? We geven extra duiding en informatie bij actuele topics uit het Omgevingsrecht voor gemeenten op onze LinkedIn pagina Wolters Kluwer Belgium Local.