Sinds enkele weken zijn de eerste Belgische gemeenten officieel aan de slag met Schulinck Omgevingsrecht, een oplossing van Wolters Kluwer die gemeentediensten voorziet van de juiste juridische informatie. Schulinck Omgevingsrecht bestaat uit een databank die betrokken ambtenaren het antwoord biedt op hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Als die ambtenaren toch nog vragen of uitleg nodig hebben, kunnen ze terecht bij de juridische experts die ook deel uitmaken van het Schulinck Omgevingsrecht aanbod. Eén van deze experts is Arnaud Lenaerts, en die stellen we nu aan u voor.

Welke functie heb jij binnen Wolters Kluwer?

Arnaud: “Ik ben officieel Content Manager/vakredacteur voor Schulinck Omgevingsrecht, hetgeen impliceert dat wij instaan voor content en support. Concreet betekent dit dat ik mee insta voor het up-to-date houden van de kennisdatabank Schulinck ingevolge wetswijzigingen en relevante rechtspraak inzake omgevingsrecht. Wij volgen de laatste ontwikkelingen in het omgevingsrecht op de voet en kunnen de gemeenten en steden dus steeds voorzien van de meest recente en correcte informatie. Wat de support betreft, kunnen gemeenten en steden zich richten met concrete vragen tot ons. Tot slot zal ik ook geregeld een redactionele bijdrage leveren op onze site, in de vorm van blogposts, over relevante onderwerpen die ik recent heb aangetroffen.

Op dat vlak kan je mijn job ook wat vergelijken met die van een journalist: ik hou voortdurend de (juridische) actualiteit in de gaten en probeer dit dan zo helder mogelijk te vertalen naar ons doelpubliek toe.”

Hoe ben je in deze functie – en bij Wolters Kluwer – terechtgekomen?

Arnaud: “Ik ben afgestudeerd als master (toen nog licentiaat) in de rechten en heb nadien mijn kennis nog uitgediept middels 3 specialisaties. Na de laatste specialisatie, Master in Notariaat, heb ik mezelf elf jaar in het notariaat kunnen uitleven. Maar de laatste 2 jaren kreeg ik een soort hongergevoel naar specialisatie, dat ik al gedeeltelijk heb kunnen stillen vanwege mijn toetreding tot de Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening van de stad Bree in 2019.

. Wanneer ik in februari 2020 de ingevulde vacature bij Schulinck zag, wist ik dat ik daarop moest reageren. Jammer genoeg was ik toen te laat om nog te kunnen solliciteren, maar de recruiter liet mij weten dat ze mij zou contacteren als er een nieuwe vacature zou komen. En kijk: enkele maanden later kon ik beginnen.”

Waarom wou je dan zo graag deze job? Wat sprak jou daar zo erg in aan?

Arnaud: What is not to like? Vooreerst is Wolters Kluwer een naam als een klok voor juristen. Ten tweede: ik krijg de kans om mee aan de wieg te staan van het project Schulinck in Vlaanderen, dat in Nederland een klinkend succes is. Tenslotte de functie zelf: dat je wordt betaald om je voortdurend op de hoogte te houden van de recentste wetgeving en rechtspraak, is op zich al een droom voor mij. Dit is zoveel meer dan een klassieke digitale bibliotheek. Dat is het unieke profiel van Schulinck, zowel content als support! Wie bij een project met zulke uitstraling niet laaiend enthousiast wordt, zal dat zelden of nooit worden, vrees ik.”

Zie je dat enthousiasme ook bij je Belgische en Nederlandse collega’s?

Arnaud: “Het merendeel van de Nederlandse collega’s heb ik door het opnieuw opflakkerende virus nog niet van nabij leren kennen. Maar degenen die ik al wel heb ontmoet, zijn inderdaad even gedreven en overtuigd van het succes van Schulinck Omgevingsrecht. Ook mijn Belgische collega’s bruisen van de energie en het enthousiasme. Onze teamleader Josan is uiteraard niet vreemd aan deze positieve vibe, maar alle Belgische collega’s zijn ook doordrongen van de meerwaarde die we de Vlaamse gemeenten en steden kunnen bieden op vlak van omgevingsrecht.

Ik kijk wel uit naar de post-Corona periode om nauwer te kunnen samenwerken met onze Nederlandse collega’s. Nederlanders zijn nu eenmaal erg open en communicatief, en we kunnen nu al enorm veel putten uit de ervaring die zij in Nederland hebben opgedaan, gelet op het daverend succes van Schulinck in Nederland. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst nog meer gaan de vruchten plukken van de kruisbestuiving tussen België en Nederland, zeker nu we 2 gemeenten hebben die Schulinck gaan gebruiken.”

Hoe is de respons van die eerste gemeenten?

Arnaud: “Uit de eerste gesprekken met gemeenten en steden krijgen wij veel positieve reacties. Het doet me ook enorm veel plezier dat 2 Limburgse lokale besturen (waaronder de stad Bree, waar ik woon) onmiddellijk mee op de kar zijn gesprongen en Schulinck gaan gebruiken. De gemeenten en steden die Schulinck gaan gebruiken, zullen ook betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het product. Want dat is nog het leukste: hoe goed het product ook is, het zal nooit af zijn. Niet alleen vanwege nieuwe en veranderende wetgeving en rechtspraak, maar ook omdat we op basis van de feedback van de gemeenten ons aanbod nog steeds aantrekkelijker willen maken voor ons doelpubliek. Ik durf ons nog wel eens vergelijken met de betere kleermaker: je gooit niet gewoon een pak in de rekken, maar je gaat in samenspraak met de klant een pak ontwerpen dat op maat van de klant gesneden is.”

Welke vrijetijdsbesteding is op jouw maat gesneden?

Arnaud: “Als gedomesticeerde en strak aangelijnde huisvader kan ik niet anders antwoorden dan ‘mijn gezin’ natuurlijk (lacht). Maar ik ben ook een typisch Bourgondische Belg: ik hou van lekker eten en drinken in een mooi kader met aangenaam gezelschap. De resterende tijd probeer ik een evenwicht na te streven tussen mijn Bourgondische activiteiten en een minimum aan fysieke beweging. Daarom kan je me dus af en toe ook op een hometrainer aantreffen.”