De zon schijnt en de temperaturen stijgen boven de 20 graden. Dat betekent dat veel mensen hun zwemkledij aantrekken en zich aan een duik wagen.

Ook de Vlaamse Regering wilt rekening houden met de steeds warmer wordende zomers. Zwemmen in open water is vandaag al op heel wat plaatsen mogelijk. Het aantal locaties om te zwemmen in open water is de laatste jaren blijven toenemen. Vlaanderen probeerde hier dan ook actief werk van te maken. De stijging is nochtans niet hoog genoeg om aan de wensen te voldoen. Ook de vraag naar nieuwe locaties blijft dus toenemen.

Tot op vandaag kunnen lokale besturen niet zelf bepalen waar er gezwommen mag worden. Maar de Vlaamse Regering erkent dat net de lokale besturen het meest geschikt zijn om de beste locaties te bepalen.

Huidige regelgeving

Op dit moment geldt een formeel verbod op zwemmen in bevaarbare waterlopen. Vlaanderen kan het wel expliciet toestaan. Open zwemzones zijn in de VLAREM een meldingsplichtige activiteit. Er zijn een heleboel sectorale en bijzondere voorwaarden waar een locatie aan moet voldoen. Daarnaast wordt de regulering omtrent het zwemmen in open water als erg strikt ervaren. Makkelijk is het dus niet om nieuwe zwemzones te creëren.

De voorwaarden staan onder afdeling 5.32.8 van titel II van het VLAREM opgesomd. Deze bepalingen regelen verschillende zaken qua veiligheid en vereiste accommodatie en zijn niet afgestemd op het doel dat de Vlaamse Regering voor ogen heeft, namelijk het mogelijk maken van vrije zwemzones.

VLAREM

De Vlaamse Regering wilt met de naderende zomer hier dus een oplossing voor bieden. Hiervoor past ze het besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM) aan. In het bijzonder wil de Vlaamse Regering:

  1. de bestaande erkenningsvoorwaarden versoepelen. Het wijzigingsbesluit past hiervoor de milieutechnische voorwaarden aan. Hierdoor zal het eenvoudiger worden om een zwemzone toe te laten. Dit alles met behoud van de veiligheid van de zwemmer. Meer bepaald zal dit gebeuren door een aanpassing in afdeling 5.32.8 VLAREM.
  2. de lokale besturen de mogelijkheid geven zelf zwemzones te voorzien op hun grondgebied. Hiervoor introduceert het besluit een nieuwe categorie: zwemwateren zonder beheerder.

De Vlaamse Regering benadrukt hierbij dat een volledige deregulering niet aan de orde is. Het is noodzakelijk om de impact van het beleid op incidenten en verdrinkingen te blijven controleren. De veiligheid, kwaliteit van het water en verantwoordelijkheid blijft dus ook bij deze aanpassingen belangrijk. Om die reden voert ze een passende risicobeoordeling als nieuwe voorwaarde in. De Agentschap Zorg en Gezondheid zal deze moeten goedkeuren. Deze voorwaarde biedt de mogelijkheid om concrete veiligheidsmaatregelen te bepalen. Dit kan vervolgens op maat van de inrichting en de concrete risico’s die zich stellen.

De Vlaamse Regering legt het wijzigingsbesluit nu ter advies voor bij de SERV, de Minaraad en de Vlaamse Raad WVG. Daarnaast zal er ook een publieke consultatie plaatsvinden.