Webinar rechtsbescherming in het omgevingsrecht

Op donderdag 15 september heeft onze juridische expert Yannick Smeets een gratis webinar over rechtsbescherming in het omgevingsrecht gegeven.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens het webinar Rechtsbescherming in het Omgevingsrecht beantwoordt juridisch expert Yannick Smeets de volgende vragen:

  • Kan een gemeente een vernietigingsberoep indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb)?
  • Moet de gemeente een belang hebben bij zulke beroepen?
  • Welke argumenten kan de gemeente tegen een project opwerpen?

Een procedure in laatste administratieve aanleg of een schorsings- of vernietigingsprocedure bij de RvVb vormt vaak het sluitstuk van een vergunningstraject. Toch zat de voorbije jaren de decreetgever niet stil en hervormde meermaals deze procedures. Ook de RvVb en de Raad van State (RvS) vulde deze nog nader in.

Yannick Smeets staat tijdens dit webinar stil bij de verschillende regels en voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om tegen een vergunning in beroep te gaan. Zo komen onder meer volgende onderdelen aan bod:

  • De administratieve beroepsprocedure
  • Het vernietigingsberoep bij de RvVb en het cassatieberoep bij de RvS
  • Ontvankelijkheidsvoorwaarden en aandachtspunten

Het webinar duurt ongeveer 30 minuten. Bekijk webinar Rechtsbescherming in het Omgevingsrecht →

Wie mag zich aanmelden?

Het gratis webinar is gericht op de omgevingsambtenaar, maar vrij toegankelijk voor iedere ambtenaar, met of zonder (proef)abonnement op Schulinck Omgevingsrecht. U mag dus gerust ook de link verspreiden aan uw collega’s van andere gemeenten of steden.

Hoe kan ik aanmelden voor het webinar?

Het webinar wordt uitgezonden via onze samenwerkingspartner Online Seminar. Om het webinar te volgen moet u een account aanmaken bij Online Seminar.

Registreren en aanmelden kan door hier te klikken.
Opgelet, dit account is verschillend van het Schulinck Omgevingsrecht account waarmee u toegang heeft tot onze databank. Mogelijks heeft u reeds een account bij Online Seminar naar aanleiding van één van onze vorige webinars.

Vragen over aanmelden?

Mail dan service@onlineseminar.nl of bel +31 20 845 7405

Praktische details