In een arrest van 23 december 2021 verwerpt de Raad van State (RvS) het cassatieberoep van het Vlaamse Gewest tegen een arrest van de RvVb (RvVb 12 november 2020, nr. RvVb-A-2021-0250). De RvS is van oordeel dat het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota niet kan worden rechtgezet in graad van beroep.

De Raad stelt duidelijk dat de in laatste administratieve aanleg bevoegde overheid (artikel 52 OVCD) geen onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek (in casu de afwezigheid van een project-m.e.r.-screening bij de vergunningsaanvraag) van de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid (artikel 15 OVD) kan herstellen:

Het middel dat ervan uitgaat dat de in laatste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, een onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 OVD -meer bepaald de ontvankelijkheids- en volledigheidsbeslissing in eerste administratieve aanleg bij het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota bij de vergunningsaanvraagkan herstellen, faalt derhalve naar recht.

Belang

Met dit arrest wordt het belang van een volledig aanvraagdossier en een grondig onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid aangescherpt.

Meer weten?

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!