De civiele noodsituatie die werd afgekondigd naar aanleiding van de coronapandemie is nogmaals verlengd. Dat betekent dat ook de vrijstelling inzake de omgevingsvergunnings- of meldingsplicht voor het bouwen van gezondheidsinfrastructuur, ter bestrijding van Covid-19, ook nog een tijd geldig blijft. De civiele noodsituatie werd door de Vlaamse regering verlengd met 120 dagen om een vlotte opbouw van de vaccinatiecentra te realiseren. De beslissing treedt in werking op 27 februari 2021 en blijft lopen tot 26 juni 2021.

De civiele noodsituatie, alsook de vrijstellingen inzake het bouwen van tijdelijke zorgvoorzieningen, was reeds van kracht sinds vorig jaar (zie Decreet). Toen werd de maatregel voornamelijk ingezet om extra ziekenhuiscapaciteit te voorzien, maar nu zou ze dus ook pas komen om tijdelijke vaccinatiecentra sneller te organiseren. De vrijstellingen hebben namelijk tot gevolg dat er geen lange procedures nodig zijn om de centra op te richten.

Het valt wel op te merken dat, naast de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, ook de voorwaarden ingevolge het Decreet nog steeds moeten worden nageleefd. Deze laatste voorwaarden leggen op dat het enkel om constructies, functiewijzigingen en exploitaties kan gaan die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken of (ziekenhuis)capaciteit uit te breiden om de Covid-19-pandemie te bestrijden.