De bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen ambtshalve onderzoeken of een beroep volgens de vereenvoudigde procedure kan worden behandeld en of er alleen korte debatten vereist zijn. Maar als het verzoekschrift zowel een vordering tot vernietiging als een vordering tot schorsing bevat, kunnen de bestuursrechters die verkorte procedure vanaf nu op beide vorderingen samen, óf op één van beide vorderingen alleen toepassen.

In werking op: 6 februari 2021, voor de vorderingen die vanaf die datum worden ingediend.