Artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd vanaf 11 maart 2021, laadpalen moeten worden geplaatst.

Extra voorwaarden in de vergunning nodig?

Er moet hierover geen voorwaarde opgenomen worden in de vergunning. De energiewetgeving geldt sowieso. Als u hierover een voorwaarde opneemt in de vergunning, dan wordt het niet naleven ervan een bouwmisdrijf. En dan haalt u in de omgevingsvergunning eisen binnen die uit sectorwetgeving komen. Dat is niet wenselijk.

Deze nieuwe wetgeving legt trouwens ook eisen op aan bestaande inrichtingen, zonder dat ze enige omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld:

“Alle niet voor bewoning bestemde gebouwen met meer dan twintig parkeerplaatsen worden uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust met minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig.”

Dus quasi elke parking van een grote handelszaak of een bedrijf met veel werknemers of bezoekers moet tegen 1/1/2025 over twee laadpalen beschikken, ook al vragen ze tussen nu en dan geen omgevingsvergunning aan.