Op grond van artikel 4.4.7 §2 lid 2 VCRO kan de Vlaamse Regering de stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang oplijsten. De handelingen van algemeen belang kunnen genieten van een aantal afwijkingsmogelijkheden, waaronder:
  • een anticipatieve vergunning, en
  • een vergunningsmogelijkheid in strijd met stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen van algemeen belang werd door de Vlaamse Regering heden gewijzigd.

Na advies van de Raad van State voegt de Vlaamse Regering op 9 juli 2021 onder meer de volgende projecten definitief toe aan de lijsten met handelingen van algemeen belang:

  1. projecten gericht op bodemsanering: handelt over de uitvoering van bodemsanering, niet alleen over de “klassieke” bodemsaneringswerken (artikel 2 Besluit handelingen van algemeen belang)
  2. de tijdelijke plaatsing van verplaatsbare constructies die louter dienen voor gegroepeerde tijdelijke huisvesting van werknemers: onder bepaalde voorwaarden (artikel 3 Besluit handelingen van algemeen belang)

Lees in de volgende linken het wijzigingsbesluit en het verslag aan de Vlaamse Regering.