Vlaamse Milieumaatschappij benadrukt noodzaak van klimaatadaptatietool

De Vlaamse Milieumaatschappij liet begin september weten een stap dichter te staan bij de ontwikkeling van een Klimaatadaptatietool. Die zou het mogelijk maken voor gemeenten om maatregelen op maat van hun eigen grondgebied te kunnen onderzoeken, om zich zo aan te passen aan het veranderende klimaat. 

De missie van de Vlaamse Milieumaatschappij

Het artikel gepubliceerd op de website van de VMM, herneemt de missie en het 5-stappenplan om tot een klimaatadaptatietool te komen. We nemen de 5 stappen hieronder even over.

  1. Om de mogelijkheden voor zo’n tool te verkennen, werd in opdracht van VMM een voorstudie uitgevoerd door SWECO.
  2. De resultaten van deze studie werden op 4 december 2019 voorgesteld op de Inspiratiedag Klimaatadaptatie aan een brede groep stakeholders (lokale overheden, studiebureaus en kennisinstellingen, geledingen van de Vlaamse overheid …).

Vertrekkende van de voorstudie en de noden & wensen geformuleerd door de stakeholders is VMM aan de slag gegaan om het verdere traject uit te tekenen naar de Klimaatadaptatietool Vlaanderen.

  1. Het bestek hiervoor is vorige week gepubliceerd en de offertes worden nog dit najaar geëvalueerd.
  2. In 2021 zullen de kennishiaten rond klimaatadaptatie ingevuld worden met ruimtelijke en modelmatige analyses en vervolgens gebundeld met reeds beschikbaar materiaal in Vlaanderen.
  3. Tot slot zullen web-toepassingen ontwikkeld worden die tegen de zomer van 2022 lokale besturen en andere geïnteresseerden moeten toelaten zich locatie-specifiek te inspireren over klimaatadaptieve ingrepen.

Het Klimaatportaal

We ondervinden allemaal aan den lijve wat de klimaatverandering betekent: meer hittegolven, meer wateroverlast en tegelijk meer droogte. In afwachting van de Klimaatadaptatietool lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij al het Klimaatportaal Vlaanderen, dat duidelijk aangeeft waar we welke klimaateffecten kunnen verwachten. Het portaal geeft ook een indicatie van het tijdspad en de mogelijke gevolgen die ermee gepaard gaan.

Meer lezen? Kijk op www.vmm.be