Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van 11 augustus 2022 (nr. A-2122-1056) waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen de afwijkingsmogelijkheid van verouderde BPA’s nog eens uiteenzet.


De vergunningverlenende overheid mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een verouderd bijzonder plan van aanleg (BPA) (artikel 4.4.9/1 lid 1 VCRO). Een BPA is verouderd wanneer het, op het moment van de indiening van de vergunningsaanvraag, ouder is dan 15 jaar.

De bedoeling hiervan was om een ruimtelijk rendement te kunnen creëren waar dit momenteel door gedetailleerde voorschriften van verouderde BPA’s onmogelijk is.

Age before beauty

Toch is met de leeftijdsvoorwaarde de spreekwoordelijke kous nog niet af. Artikel 4.4.9/1 VCRO voorziet namelijk nog in een aantal extra toepassingsvoorwaarden die niet uit het oog verloren mogen worden!

Zo is ten eerste vereist dat het gaat om een aanvullend BPA. In tegenstelling tot wat geldt voor RUP’s, mocht een BPA vroeger namelijk maar ‘desnoods’ en onder strikte voorwaarden afwijken van het geldende gewestplan. De vergunningverlenende overheid moet zich er dus steeds van vergewissen dat het wel degelijk gaat om een (i) verouderd BPA dat (ii) aanvullend is ten aanzien van het gewestplan.

Daarnaast mag het aanvullend BPA ook maar betrekking hebben op een vastgestelde set aan bestemmingsgebieden. Zo komt een verouderd, maar aanvullend BPA op een agrarisch gebied uit het gewestplan niet in aanmerking voor een afwijking.

Tot slot is een afwijking van een verouderd BPA altijd uitgesloten van zodra het een zgn. ‘zachte’ gewestplanbestemming, zoals een agrarisch gebied, intekent.

Bij wijze van uitsmijter brengen we nog in herinnering dat de afwijking van een verouderd BPA geen recht is. In tegenstelling tot bij de verouderde verkavelingen mag de vergunningverlenende overheid er dus nog te allen tijde voor kiezen om niet af te wijken van een verouderd BPA.


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de toepassingsvoorwaarden van artikel 4.4.9/1 VCRO vindt u in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.