Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 23 november 2023 (nr. A-2324-0227). In deze zaak belicht de Raad de verhouding tussen het hoofdzakelijk vergund karakter en de opname in het vergunningenregister.

De Raad behandelt een beroep tegen een opname in het vergunningenregister (artikel 5.1.3 VCRO). In de registratiebeslissing bevindt het college van burgemeester en schepenen een bungalow in natuurgebied vergund geacht. Daarnaast bepaalt de beslissing dat het vergund geacht karakter niet geldt voor een latere onvergunde functiewijziging. Het college beslist uitdrukkelijk dat de constructie daardoor geen hoofdzakelijk vergund karakter heeft.

Het voorwerp van een opname in het vergunningenregister slaat op de constructie zelf en de functie waarvoor ze werd gebouwd. In deze zaak moest de aanvrager dus bewijzen dat zowel de constructie als de functie bestond vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan. Het is de taak van het bestuur om een aanvraag tot opname zorgvuldig te beoordelen en de beslissing uitdrukkelijk te motiveren. Daarbij heeft het een actieve onderzoeksplicht (Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, stuk 2011/1, nr. 355).

De Raad oordeelt dat het gedeelte van de beslissing over het hoofdzakelijk vergund karakter en de latere onvergunde functiewijziging onwettig is. Het houdt namelijk geen verband met een opname in het vergunningenregister. Een registratieprocedure is dan ook geen voorafname op een vergunningsaanvraag. Zo staat het los van de regeling vermoeden van vergunning in artikel 4.2.14 VCRO. Ook het begrip hoofdzakelijk vergund in artikel 4.1.1, 7° VCRO geldt alleen voor Titel IV VCRO.

Het begrip hoofdzakelijk vergund heeft dus geen rol in een procedure voor een opname in het vergunningenregister. Het onderzoek naar het hoofdzakelijk vergund karakter verschilt trouwens van het onderzoek naar het vergund geacht karakter. Het college gaat op dat punt haar beoordelingsbevoegdheid dan ook te buiten, dixit de Raad.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de opname in het vergunningenregister vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.