Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 17 november 2022 (nr. A-2223-0241). Een interessante uitspraak over de gevolgen van een onvolledigheid van een vergunningsaanvraag.


Vergunningsaanvraag

De Raad bevestigt opnieuw dat een in laatste bestuurlijke aanleg bevoegde overheid een onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de in eerste aanleg bevoegde overheid niet kan herstellen. Dit is gevestigde, maar omstreden, rechtspraak (vb. RvS 20 januari 2022, nr. 252.709 en RvS 23 december 2021, nr. 252.538).

De aanvraag betrof de bouw van een uitvaartcentrum. In eerste bestuurlijke aanleg had het CBS de aanvraag ontvankelijk en volledig verklaard. Er waren echter verschillende vergunningsplichtige ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) die niet waren opgenomen in de aanvraag. Dit ging bijvoorbeeld om een koelinstallatie en airconditioning, stookinstallaties en de opslag van gevaarlijke stoffen. Het CBS gaf hierover de opmerking dat dit in een latere fase nog vergund moest worden.

Onlosmakelijk verbonden

Wanneer het echter gaat over aspecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet de vergunningsaanvraag ook alle betrokken aspecten bevatten (artikel 7 §2 lid 1 OVD). Wanneer één van deze aspecten zou ontbreken (wat hier wel degelijk het geval was want de IIOA’s zaten niet in de aanvraag) is de aanvraag onontvankelijk.

De POVC heeft in de bestuurlijke beroepsprocedure bij de deputatie hierover een ongunstig advies uitgebracht. De begrafenisondernemer probeert dit op te lossen door een wijzigingsverzoek in te dienen bij de deputatie om zo de IIOA’s alsnog op te nemen in de aanvraag. Dit kan dus niet, zo oordeelt de Raad. De aanvraag in eerste aanleg was onvolledig, dus moest de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen.

Een uitgebreid overzicht met de belangrijkste aspecten van de aanvraagprocedure is terug te lezen in de volgende opinie: “Vergunningen verlenen: een praktijk van veel (werk)woorden


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.