Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 mei 2023 (nr. A-2223-0864). In dit arrest duidt de Raad de zonevreemde functiewijziging naar opslag.

Feiten

De deputatie verleent aan de aanvrager een omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een loods in agrarisch gebied naar opslag van allerhande materieel.

Een omwonende vreest mobiliteitshinder en veiligheidsrisico’s en stelt een beroep tot vernietiging in bij de Raad.

Zonevreemde Functiewijzigingen

Het bestuur moet in zijn vergunningsbeslissing de aanvraag steeds toetsen aan de bestemmingsvoorschriften. Is de aanvraag onverenigbaar met de bestemmingsvoorschriften dan behoren onder meer de zonevreemde functiewijzigingen tot de opties.

Om daarop beroep te doen moet je voldoen aan de criteria van de VCRO (artikel 4.4.23 VCRO). Daarnaast moet je ook aan de bijzondere voorwaarden voldoen van het Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen.

Zonevreemde opslag

Een van de zonevreemde functiewijzigingen is de opslag van materiaal en materieel. Zo mag je het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex met als hoofdfunctie land- en tuinbouw in de ruime zin wijzigen. Je moet dan wel voldoen aan alle volgende voorwaarden

Passieve of actieve opslag?

De omwonende voert aan dat de opslag alleen mag dienen voor ‘passieve opslag’. Er mogen namelijk geen activiteiten plaatsvinden in de opslag. Dat bevestigde eerdere rechtspraak ook al (RvS 19 januari 2012, nr. 217.378).

De Raad legt uit in dit arrest dat zonevreemde opslag niet langdurig hoeft zijn. De opslagplaats mag geschikt zijn in een bedrijfsvoering. Hij mag dus ook bezocht worden en vervoersbewegingen met zich meebrengen. Dat de opslagloods deel is van een actief bouwbedrijf, verhindert de toepassing van de zonevreemde functiewijzigingen dus niet.

Het valt op dat de Raad de beslissing op grond van een ander middel toch vernietigt. De functiewijziging zelf was wel toelaatbaar. Toch moet het bestuur ook de goede ruimtelijke ordening zorgvuldig beoordelen. En de beslissing bevatte geen afdoende beoordeling van de ruimtelijke gevolgen van deze opslagloods.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over zonevreemde functiewijzigingen vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!