Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 3 augustus 2023 (nr. A-2223-1143). In dit arrest bevestigt de Raad dat kunstgras een verharding is.

Niemand mag zonder omgevingsvergunning materialen functioneel samenbrengen waardoor een constructie ontstaat (artikel 4.2.1, 1° a) en b) VCRO).

Uit de definitie van constructie in artikel 4.1.1, 3° VCRO volgt dat een verharding hieronder valt. Het aanleggen van een verharding is dus in principe vergunningsplichtig. Al definieert de decreetgever het begrip verharding zelf niet. De Raad verwijst daarvoor naar de spreekwoordelijke betekenis: een plaats waar of datgene waarmee iets verhard is.

In deze zaak bestaat een betrokken kunstgrasveld uit een laag zand, licht gestabiliseerd met cement, waarop een losliggende grasmat ligt. De grasmat is alleen aan de randen vastgemaakt. Door het stapelen van deze materialen vormt er zich een functionele aanharding. Het aanleggen van kunstgras is volgens de Raad daarom een constructie, een verharding en dus vergunningsplichtig.

Dat de verharding waterdoorlatend zou zijn, doet daar geen afbreuk aan. Het waterdoorlatend karakter staat namelijk los van de kwalificatie als verharding. Lees hier meer over in de opinie Voor eens en voor altijd: Het aanleggen van kunstgras is principieel vergunningsplichtig.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de vergunningsplicht voor constructies vinden onze klanten in de databank van Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!