Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 april 2023, nr. A-2223-0774. De Raad licht in dit arrest de draagwijdte van de tussenkomst van een partij toe.

Vooraf

De aanvrager wil een eengezinswoning uitbreiden en een tuinhuis, zwembad en verharding regulariseren.

Het CBS vergunt de aanvraag, maar weigert de uitbreiding van de woning. De aanvrager trekt daarop naar de deputatie die de volledige aanvraag vergunt.

Een belanghebbende is daarmee niet tevreden. Hij stelt een beroep tot vernietiging in bij de Raad. Het CBS neemt deel aan de procedure als tussenkomende partij.

De procedure bij de RvVb

Eenmaal aangekomen bij de Raad uit de belanghebbende zijn grieven. Die lijken echter niet het gewenste effect te hebben. De Raad merkt op dat het verzoekschrift moeilijk leesbaar en onduidelijk is.

Nochtans vereisen de procedureregels dat de Raad maar tot de vernietiging van de beslissing kan overgaan als de beslissing onwettig is (artikel 35 DBRC-decreet). Een verzoekschrift moet een omschrijving van de ingeroepen middelen bevatten. Het moet minstens 1 ontvankelijk middel bevatten (artikel 17 DBRC-decreet).

De Raad komt echter tot het pijnlijke oordeel dat het verzoekschrift geen rechtsmiddelen, noch wettigheidskritiek omvat. Het CBS, tussenkomende partij, wil in de bres springen voor de verzoekende partij. Volgens het CBS bevat het verzoekschrift wel wettigheidskritiek.

De Raad volgt hier echter niet in. Het verzoekschrift van de verzoekende partij bepaalt de omvang van de wettigheidscontrole op de bestreden beslissing. Een tussenkomende partij kan geen middelen opwerpen die buiten de krijtlijnen van dat debat treden. De tussenkomst van het CBS is dan ook onontvankelijk.

Spijtig detail hierbij is dat de tussenkomende partij wél tijdig ongunstig advies had ingediend tijdens de bestuurlijke beroepsprocedure. Het CBS had dus ook zelf een beroep kunnen instellen(artikel 105 §2, 4° OVD). Daarin had het CBS zelf kunnen aangeven waarom de beslissing onregelmatig is. Dat deed het CBS niet. Een verzuim dat hij helaas niet kan goedmaken via tussenkomst, aldus de Raad.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over rechtsbescherming vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!