Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 26 oktober 2023 (nr. A-2324-0135). Volgens de Raad kan ook een schuilhok de toepassing van de afwijkingsbepaling voor een hobbystal (artikel 4.4.8/2 VCRO) uitsluiten.

Een hobbystal in agrarisch gebied

Hobbylandbouw in agrarisch gebied is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Een hobbystal voor weidedieren is namelijk vergunbaar in landbouwgebieden met toepassing van de afwijkingsmogelijkheid uit artikel 4.4.8/2 VCRO , ook al strookt de aanvraag niet met de bestemmingsvoorschriften. Belangrijk is wel dat er geen bestaande stallingsmogelijkheid aanwezig is.

Een schuilhok als stallingsmogelijkheid

In een recent arrest oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een bestaand schuilhok ook de toepassing van artikel 4.4.8/2 VCRO uitsluit. Volgens de vergunningsaanvrager is een schuilhok geen stallingsmogelijkheid, maar de Raad volgt dit standpunt niet.

Volgens de Raad stelt  artikel 4.4.8/2 §1 VCRO namelijk niet als vereiste dat er al een kant-en-klare stal bestaat. Wel dat er geen mogelijkheden tot stalling mag bestaan. Er hoeft geen onmiddellijk bruikbare stal aanwezig te zijn om de toepassing van de afwijkingsregeling uit te sluiten. Het betreft dus ook constructies die de aanvrager tot hobbystal kan aanpassen, ombouwen of uitbreiden, zoals een schuilhok.

Afstand tot de stallingsmogelijkheid

De Raad verduidelijkt dat dit niet wil zeggen dat om het even welke constructie
een stallingsmogelijkheid is. Of er sprake is van een bestaande stallingsmogelijkheid moet het bestuur in redelijkheid beoordelen. De afstand tot de woning en de bereikbaarheid spelen daarin een rol. Maar de bestaande stallingsmogelijkheid hoeft zich daarom niet binnen 50 m van de woning te bevinden, zoals wel vereist is voor de nieuwe hobbystal (artikel 4.4.8/2 §1, 1° VCRO).

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over hobbystallen in agrarisch gebied vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.