Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) van 1 december 2022 (nr. A-2223-0286). In deze zaak spreekt de Raad zich uit over een zgn. grensdispuut en de onderzoeksplicht van de overheid.

Op zoek naar de (gewestplan)grens?

Een omgevingsvergunningsaanvraag moet in principe voldoen aan de geldende voorschriften (artikel 4.3.1 §1 VCRO). Logisch en vanzelfsprekend. Maar bij de gewestplannen, en vooral in de buurt van hun grenzen, is dit vaak zweten en zwoegen.

De gewestplannen tekenden men namelijk in op een schaal 1:10.000. De digitale exemplaren hebben zelfs een schaal van 1:25.000. De zwarte grenslijn van 1 mm is zo al snel in werkelijkheid een strook van 10, of zelfs 25, meter breed (RvVb 30 juli 2013, nr. A/2013/0423).

Het is in principe aan de vergunningverlenende overheid om de correcte grens te onderzoeken (RvVb 30 mei 2017, nr. A-1617-0899). De Raad kijkt daarop wel toe, maar slechts heel beperkt. Het is namelijk aan de overheid om het juiste bestemmingsgebied te bepalen en de voorschriften correct toe te passen (RvVb 22 januari 2019, nr. A-1819-0508).

Uitsluitsel over de precieze bestemmingsgrens bekomt men alleen door een kadasterplan (fotografisch) te projecteren op het originele gewestplan (RvVb 17 december 2020, nr. A-2021-0437).

De overheid trekt de streep!

In het hier besproken arrest eist een belanghebbende diezelfde fotografische projectie. Er zou, bij gebrek daaraan, geen zorgvuldig onderzoek gevoerd zijn naar de precieze gewestplangrens.

De Raad heeft toch begrip voor de motivering van de vergunningverlenende overheid in kwestie. De Raad bevestigt namelijk dat de overheid een bijzondere motivering opnam en een originele gewestplankaart toevoegde.

Alleen de kaartbladen bij het originele gewestplan zijn namelijk juridisch bindend. De digitale exemplaren op bijvoorbeeld geopunt.be zijn alleen richtinggevend. Door te kijken naar de originele kaartbladen, voldoet de overheid volgens de Raad aan haar onderzoeksplicht.

Wanneer het aankomt op het onderzoek naar de grenslijn van het gewestplan, vereist de Raad met andere woorden dus niet altijd een fotografische projectie. Of een projectie nuttig of nodig is, hangt dus af van de feitelijke omstandigheden.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de beoordeling van de geldende voorschriften vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!