Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 december 2023 (nr. A-2324-0305). Hierin oordeelt de Raad dat de beroepstermijn voor registratiebeslissingen voor belanghebbende derden start vanaf de feitelijke kennisname.

Beroepstermijn registratiebeslissing

Voor het bestrijden van een registratiebeslissing bij de Raad geldt voor de belanghebbende derde een beroepstermijn van 45 dagen. Deze beroepstermijn start op de dag na de opname in het vergunningenregister (artikel 4.8.11 §2, 2° VCRO). Zo’n opname wordt nochtans (aan derden) niet bekendgemaakt.

Onevenredig streng

Het Grondwettelijk Hof heeft dit dan ook ongrondwettig bevonden (GwH 19 oktober 2023, nr 14/2023). Volgens het Hof legt dit namelijk een onevenredig strenge verplichting tot waakzaamheid op aan een belanghebbende derde. De overheid kan van een burger niet verwachten dat hij op regelmatige basis het vergunningenregister raadpleegt, louter om na te gaan of daarin constructies werden opgenomen waarvan hij hinder of nadelen kan ondervinden.

In lijn hiermee oordeelt de RvVb nu dat de beroepstermijn voor een belanghebbende derde start op de datum van feitelijke kennisname van de beslissing.

Meer hierover in Schulinck Omgevingsrecht in het nieuwsbericht: Geen aanplakking bij registratiebeslissing ongrondwettig

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de beroepstermijn bij registratiebeslissingen vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.